Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Wsparcie dla ząbkowskich przedsiębiorców. Rusza Lokalny Fundusz Pożyczkowy.

W dniu 16 marca w naszym mieście rusza nowa inicjatywa Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Ząbki sp. z o.o. O jej idei, komu i jak ma służyć, rozmawiamy z Robertem Perkowskim, Burmistrzem Miasta Ząbki.

Ząbki to pierwsza gmina w województwie mazowieckim, która przyłączyła się do Programu „Samorządowa Polska” i utworzyła na terenie gminy Lokalny Fundusz Pożyczkowy… Tak, wyborcy zaufali mi po raz kolejny i nie chcę spoczywać na tzw. laurach, ofertę dla mieszkańców Ząbek zamierzam systematycznie polepszać, po to, aby chcieli oni tutaj nie tylko mieszkać, ale i pracować, rozwijać się… Zależy mi więc na tym, aby stworzyć system rozwoju dla przedsiębiorców, z naciskiem na tych mikro i małych, których mamy najwięcej, oni najczęściej potrzebują wsparcia finansowego, szczególnie na początku działalności.

Oferta skierowana będzie więc tylko do tych najmniejszych przedsiębiorców? LFP ma wspierać cały sektor MSP. W zależności jednak od wielkości przedsiębiorstwa i etapu jego rozwoju, różne są potrzeby osób prowadzących działalność. Mikro i małe przedsiębiorstwa potrzebują głównie kapitału na start i rozwój, natomiast średnie firmy najczęściej już dobrze radzą sobie na rynku i chcą się rozwijać, inwestować w nowe technologie i innowacje. Potrzeby są bardzo zróżnicowane, a dla mnie każdy przedsiębiorca jest bardzo ważny.

Czym dokładnie jest Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o.? – Chciałbym, aby to było przede wszystkim miejsce, które przedsiębiorcy będą chętnie odwiedzać, a na pytanie skąd wziąć pieniądze na rozwój działalności, w pierwszej kolejności pomyślą o LFP Ząbki. Na początku przedsiębiorcy uzyskają u nas informację, jak mogą skorzystać ze środków unijnych oraz kompleksową pomoc i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. Chcemy zająć się rozdysponowaniem tych środków wśród zainteresowanych firm z Ząbek i pokazać, że nawet mały przedsiębiorca może skorzystać ze środków unijnych, a cała procedura nie jest tak straszna, jak im się wydaje.

Jakie produkty finansowe proponuje LFP? - Rozpoczynamy od współpracy z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym i stąd będą pochodziły pożyczki. Nadal są do wykorzystania fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Dostępna jest też pożyczka na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Inicjatwy JEREMIE, a także „Wsparcie w starcie” dla młodych osób zaczynających działalność gospodarczą. W dalszej kolejności zamierzamy pozyskiwać środki z programów UE, które są w dyspozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) i mogą być dystrybuowane przez nasz LFP. Odrębną kwestią jest nasza aktywność o pozyskanie środków będących w gestii Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będę walczył o pozyskanie jak największej ilości środków dla przedsiębiorców i na warunkach, które będą dla nich korzystne i wpłyną na ich rozwój.

Jakie będzie oprocentowanie tych pożyczek? – Na chwilę obecną mówimy o oprocentowaniu od 3,16 proc. do 6,16 proc. w skali roku z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Dotyczy to pożyczek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i działających już na rynku. Dla osób młodych, chcących zacząć przygodę z przedsiębiorczością i mających dobry pomysł na biznes, skierowana jest odrębna oferta, realizowana na zlecenie BGK ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w postaci programu „Wsparcie w Starcie”.

Na czym polega wyjątkowość tej oferty? – Pożyczka „Wsparcie w Starcie” kierowana jest do ambitnych studentów i absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych, którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Oprocentowanie takiej pożyczki to 0,56 proc. w skali roku, a okres spłaty to nawet 7 lat. W jej ramach można otrzymać kwotę do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 80 tys. zł. Dla osób mających naprawdę dobry pomysł, jest to ogromna szansa na sukces i rozwinięcie skrzydeł. Zależy mi na rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Ząbek, dlatego dokładam starań, aby był to system przyjazny przedsiębiorcy i inspirujący do działania.

Na jakie kwoty mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z pożyczki „Wsparcie w Starcie” i na jakich warunkach? – Oferowane w ramach LFP pożyczki przeznaczone są szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw, które działają na rynku dłużej niż 12 miesięcy, może to być kwota nawet 250 tys. zł, dla pozostałych – do 120 tys. zł. Przeznaczyć je można na budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych, wyposażenie w maszyny, urządzenia oraz narzędzia pracy, zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, tworzenie nowych miejsc pracy czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych. Te pożyczki mają służyć rozwojowi firmy i wprowadzaniu przez nie innowacji. Ich zabezpieczeniem może być m.in. poręczenie Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. lub Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o..

Ilu przedsiębiorców z Ząbek może być zainteresowanych tym projektem? Tak naprawdę to trudno powiedzieć, ja chciałbym, aby było ich jak najwięcej. W tej chwili na terenie Miasta Ząbki zarejestrowane są 5142 firmy, z czego 99,43 proc. to przedsiębiorstwa prywatne. Jeśli dzięki uruchomieniu pożyczek w ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o., stworzymy lepsze warunki dla rozwoju lokalnego biznesu i liczba nowych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Ząbkach będzie się zwiększać, to uznam to za sukces.

Gdzie mogą zgłosić się przedsiębiorcy zainteresowani taką pożyczką? Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o., zapraszam do Punktu Informacyjnego zlokalizowanego na I piętrze Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Punkt czynny będzie od 16 marca, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dziękuję za rozmowę.

Artykuł udzielony do gazety samorządowej „Co Słychać?” nr 338.

2015-03-11 22:18:22


...
stat4u