Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Czy wiecie że... Miasto Ząbki ma już 450 lat!

Miasto Ząbki posiada prawa miejskie od niespełna 50 lat, jednak nasza historia jest znaczenie dłuższa. W okresie międzywojennym Profesor Tadeusz Tołwiński (ten sam, który był twórcą układu urbanistycznego Lwowa, zaprojektował Muzeum Narodowe w Warszawie i wiele innych ważnych obiektów stolicy), zaprojektował w naszej miejscowości miasto-ogród. Druga wojna światowa zniweczyła plany przemiany Ząbek w miejsce zamieszkania warszawskiej elity elit. Po tym okresie zostały jedynie fragmenty jak rozwalający się pałac hrabiego Ronikiera, willa gen. Sikorskiego czy kilka innych.

Nigdy nie dotarliśmy do dokumenty erygującego naszą miejscowość, lecz najstarszy dokument potwierdzający istnienie Ząbek pod nazwą Zambkowa Wola pochodzi z 1565 roku i jest nim dokument lustracyjny ziem królewskich (po prostu spis podatkowy). Kiedy dokładnie Ząbki powstały, trudno powiedzieć, na pewno więcej niż 450 lat temu.

2016-02-13 22:59:46


...
stat4u