Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Jutro upływa termin składania ofert na budowę Andersena (fragment)

Jeżeli nic się dziś istotnego w toczącym się postępowaniu nie wydarzy, to jutro upływa termin składania ofert na budowę 300 metrowego odcinka ulicy Andresena w Ząbkach. Fragment wydaje się może niewielki, jednakże jak z każdą budowaną ulicą zadanie na pozór jest łatwe formalnie a w rzeczywistości jest to wielobranżowe przedsięwzięcie z koniecznością wywłaszczeń i dokonywania koordynacji oraz uzgodnień wieloma gestorami różnych sieci.Dla przykładu:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w polegające na budowie drogi w ul. Andresena w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. S. Maczka o długości 292m i szerokości 6m o nawierzchni asfaltobetonowej. Szczegółowy zakres prac związanych z budową drogi w ul. Andersena obejmuje m.in.: budowę drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i chodnikami w technologii kostki; budowę kanalizacji deszczowej, jako system ścieków przykrawężnikowych, wpustów ulicznych z osadnikiem, studni rewizyjnych, kanału; budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lampami wyposażonymi w źródło światła LED; przebudowę sieci gazowej; wprowadzenie stałej organizacji ruchu; wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

Więcej na stronie BIP:
http://bip.zabki.pl/zp-271-07-2016

2016-05-11 10:12:43


...
stat4u