Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]
 ZRID na budowę Nowoprojektowanej, Lipowej, Andersena
Starosta Powiatu Wołomińskiego prowadzi postępowanie administracyjne na wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla kilku ząbkowskich ulic. Obecnie do publicznej wiadomości zostały podane obwieszczenia o postępowaniach na budowę ulic m.in: Andersena (odcinek Maczka - Żołnierska), Lipowej oraz Nowoprojekotwanej (droga do stacji uzdatniania wody). Jak dobrze pójdzie za kilka drobnych tygodni uzyskamy pozwolenie i ruszymy z przetargiem na budowę Nowo-projektowanej i Andersena. Ponieważ ulica Lipowa nie ma jeszcze zarezerwowanych środków w budżecie, będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Pocieszające dla mieszkańców tej ulicy jest to, że nieco ponad rok temu pozyskaliśmy bezpłatnie część materiałów budowlanych na jej wykonanie.

2016-03-16 20:08:06

Czy wiecie że... Miasto Ząbki ma już 450 lat!
Miasto Ząbki posiada prawa miejskie od niespełna 50 lat, jednak nasza historia jest znaczenie dłuższa. W okresie międzywojennym Profesor Tadeusz Tołwiński (ten sam, który był twórcą układu urbanistycznego Lwowa, zaprojektował Muzeum Narodowe w Warszawie i wiele innych ważnych obiektów stolicy), zaprojektował w naszej miejscowości miasto-ogród. Druga wojna światowa zniweczyła plany przemiany Ząbek w miejsce zamieszkania warszawskiej elity elit. Po tym okresie zostały jedynie fragmenty jak rozwalający się pałac hrabiego Ronikiera, willa gen. Sikorskiego czy kilka innych.

Nigdy nie dotarliśmy do dokumenty erygującego naszą miejscowość, lecz najstarszy dokument potwierdzający istnienie Ząbek pod nazwą Zambkowa Wola pochodzi z 1565 roku i jest nim dokument lustracyjny ziem królewskich (po prostu spis podatkowy). Kiedy dokładnie Ząbki powstały, trudno powiedzieć, na pewno więcej niż 450 lat temu.

2016-02-13 22:59:46

Bankructwo SK Bank i Miasto Ząbki - jak wygląda sytuacja?
Upadek SK Banku był dużym zaskoczeniem dla wielu klientów w tym wielu samorządów. Pomimo tego Miasto Ząbki zabezpieczało się przed ewentualnością zawieszenia działalności banku, zgodnie z powziętymi informacjami, komunikatami i obowiązującym prawem. Poniżej bardziej szczegółowe wyjaśniania. Nie mniej jednak ważne jest to, że Ząbki nawet na chwilę nie utraciły płynności, wszystkie zobowiązania są i będą w terminie regulowane a w ostatnich dniach pozyskaliśmy kolejne środki unijne, które z naddatkiem zabezpieczają naszą sytuację finansową.

2015-12-04 17:30:19

Wywiad ws. Wspólnego Biletu dla Faktów WWL
W związku z pojawiącymi się ostatnio nieprecyzyjnymi informacjami, postanowiłem zamieścić i udostępnić Państwu całość wywiadu jaki został w temacie wspólnego biletu udzielony redakcji Fakty WWL. Oto on w całości:

Przypomnijmy, dlaczego w 2013 roku Ząbki wycofały się z projektu
wspólnego biletu?


Od 1 marca 2012 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego biletu na linii wołomińskiej pomiędzy ZTM, a starostwem powiatowym w Wołominie na mocy którego na trasie pomiędzy Warszawą Wileńską, a Zagościńcem można było podróżować na podstawie biletu ZTM ważnego na II strefę. Porozumienie zostało zawarte na 4 lata z warunkiem, takim że coroczna podwyżka ma być zaakceptowana przez obie strony, a jeśli to nie nastąpi wzrost ceny pociągokilometra nie może być wyższy od poziomu inflacji. Jednocześnie gminy Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin zawarły z powiatem porozumienie dotyczące finansowania wspólnego biletu gdzie dopłaty od poszczególnych gmin wynikały z algorytmu bazującego na liczbie mieszkańców oraz odległości gminy od Warszawy. Rozwiązanie funkcjonowało dobrze do listopada 2012 roku gdy ZTM Warszawa w związku z cięciami budżetowymi jakie wprowadziła Rada Warszawy próbował zmienić warunki porozumienia – i zażądał od powiatu opłaty miesięcznej za wspólny bilet w 2013 roku o 47 % większej niż stawka w 2012 roku. Powiat i gminy uznały to za złamanie warunków umowy przez ZTM w związku z tym ZTM wypowiedział porozumienie. Po negocjacjach wprowadzono aneks do porozumienia, który zapewniał funkcjonowanie wspólnego biletu do 30 czerwca 2013 roku. Porozumienie pomiędzy powiatem i ZTM nie zostało przedłużone i dlatego od 1 lipca 2013 roku wspólny bilet na linii wołomińskiej przestał obowiązywać.
... wiecej

2015-11-19 20:48:03

Idźcie na wybory. Mamy szanse na dwóch posłów z Ząbek.
W najbliższą niedzielę odbędzie się bardzo ważne wydarzenie jakim są wybory parlamentarne. To Sejm ustanawia powszechne prawo, ma wpływ na wysokość podatków, system emerytalny i większość obszarów naszego życia. Dlatego naszym obowiązkiem jest pójść na wybory i zagłosować zgodnie z rozsądkiem i własnym sumieniem.

Ząbki mają wyjątkowe szczęście, gdyż z Naszego Miasta startuje aż dwóch poważnych kandydatów do Sejmu:
- Jacek Sasin - obecny Poseł
- Piotr Uściński - były Starosta Powiatu Wołomińsiego.

Jestem przekonany, że Nasze Miasto i Nasz Powiat zasługuje na dwóch swoich przedstawicieli w Sejmie, tym bardziej, że Ząbki, Powiat Wołomiński i cała wschodnia cześć Warszawy to teren w którym ciągle czujemy niedosyt w różnych obszarach naszego życia.

Zawalczmy o dwóch naszych przedstawicieli w najbliższą niedzielę, bo taka szansa może się już nieprędko pojawić.

Robert Perkowski.

2015-10-22 16:09:18

Modernizacja Szpitalnej w Ząbkach rozpoczęta
Dwa dni temu rozpoczęła się modernizacja części drogi powiatowej, ulicy Szpitalnej. Odcinek od ronda do skrzyżowania z Piotra Skargi będzie wyposażony w kanalizację deszczową, obustronny chodnik. Oprócz znaczącej poprawy funkcjonalności, zmieni się również wizerunek ulicy i jej najbliższej okolicy za przyczyną poszerzenia pasa drogowego i rozebrania istniejącego muru.

Wykonawca wyłoniony w przetargu przeprowadzonym przez Starostę Wołomińskiego, ma czas na wykonanie tej inwestycji do końca br. Trzymamy kciuki za szybką i rzetelną realizację. Miasto Ząbki współfinansuje budowę drogi powiatowej w 30%.

2015-09-24 13:40:25

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -stat4u