Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]
 Szczęśliwego Nowego 2015 Roku
Już za kilka godzin powitamy Nowy Rok. Zatem życzę Wam wyjątkowo szczęśliwego, spełniającego marzenia i pelnego milosci 2015 roku. Wszystkiego najlepszego.

2014-12-31 17:23:31

Ulica Wyzwolenia w Ząbkach na liscie dofinansowanych projektów Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
To już informacja potwierdzona. Ząbki znalazły się na liście projektów drogowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Konkurencja była duża a wymogi konieczne do spełnienia wysokie. Jeszcze w styczniu spodziewamy się podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, musimy dokonać zmian budżetowych oraz przygotować dokumentację przetargową. Prawdopodobnie na przełomie lutego i marca poznamy wykonawcę. Droga będzie przebudowywana na całej długości tj. zarówno na odcinku asfaltowym zdegradowanym jak również na odcinku gruntowym. Przy okazji będzie budowana kanalizacja deszczowa, która pozwoli na odwodnienie taj i kilku innych ulic.
Artykuł onet.pl

2014-12-26 20:54:28

Bezpłatny masaż w sobotę w Miejskim Centrum Sportu (basen)
Wydaje się, że oferta bezpłatnego masażu dla klientów miejskiej pływalni to doskonała okazja po świątecznym ucztowaniu. Masaż trwa 15 minut i obejmuje godziny 16:00-19:00. Z przyczyn obiektywnych ilość osób objętych promocją ograniczona. Więcej na stronie internetowej MCS.

2014-12-26 20:48:16

Życzenia Bożonarodzeniowe
Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu i Waszym Bliskim. Wszystkiego Najlepszego.

2014-12-24 13:16:31

Umowy z firmami odbierającymi śmieci podpisane
W dniu dzisiejszym zostały podpisane wszystkie umowy z firmami, które w wyniku przetargu wygrały zamówienie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki. Terminy odbioru odpadów nie zmieniają się. Dodatkowo od stycznia będzie czynny punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ks. Zycha, gdzie będzie można zostawić odpady segregowane pomiędzy terminami ich odbioru z posesji.

2014-12-23 22:34:33

Wizualizacja docelowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1
Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace projektowe związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1. Założeniem jest poprawa funkcjonalności obiektu a nie jego dalsze powiększanie pojemności. Jest to najstarsza szkoła w Powiecie Wołomińskim, która wielokrotnie była rozbudowywana. Obecnie jest to trudny w użytkowaniu obiekt o ograniczonej funkcjonalności.

Rozbudowa ma głównie na celu budowę dwóch świetlic, małej salki gimnastycznej, nowej szatni, nowej stołówki, nowego wejścia i kilku pomieszczeń administracyjnych. Mimo wszystko to rozluźni dotychczasowy stan, gdyż przeniesienie tych funkcji do nowych pomieszczeń uwolni przestrzeń w starej szkole czyniąc ją bardziej funkcjonalną.

Rozbudowa SP3 oraz przyszła budowa nowej szkoły nr 4 zmniejszy docelowo rejon jedynki.

2014-12-20 22:07:01

W poniedziałek przekazanie placu budowy SP1
Wczoraj podpisaliśmy umowę z wykonawcą rozbudowy ząbkowskiej trójki. W najbliższy poniedziałek zostanie częściowo przekazany plac budowy przy jedynce, co pozwoli na przygotowanie terenu pod zaplecze kontenerowe.
Poniżej zdjęcie z momentu podpisania umowy. Od lewej: v-ce prezes firmy wykonawczej Budimpol Pan Robert Kosowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Pan Tomasz Łukawski, burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski.

2014-12-20 21:56:29

Dziś podpisanie umowy na rozbudowę SP3 i zaplecze kontenerowe dla SP1
Tydzień temu został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3, wraz z tymczasowym zapleczem kontenerowym dla Szkoły Podstawowej nr 1. Było to możliwe po dokonaniu drobnych zmian budżetowych. Dziś nastąpi podpisanie umowy z firmą BUDIMPOL, która złożyła najtańszą ofertę z pośród siedmiu startujących przedsiębiorstw. Budowa potrwa prawdopodobnie półtora roku, więc nowego obiektu możemy się spodziewać od września 2016.
Robert P.

2014-12-19 07:37:42

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -stat4u