Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]

Życiorys

Urodziłem się w 1977 roku i niemal od chwili narodzin mieszkam w Ząbkach. W 2006 roku zostałem Burmistrzem Miasta Ząbki, gdzie odpowiadam za funkcjonowanie urzędu, podległych jednostek (szkoły, przedszkola i kilkanaście innych) oraz za rozwój miasta. Wcześniej (2002-2006) zajmowałem różne stanowiska urzędnicze w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmując się Służbą Więzienną (m.in. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie płac dla całego resortu SW, opiniowanie projektów rozporządzeń rekrutacja i inne). Pracę łączyłem z równoległą działalnością w samorządzie lokalnym będąc Radnym Miejskim (1996-2002) oraz Radnym Powiatowym (2002-2006), gdzie jako przewodniczący merytorycznej komisji odpowiadałem za finanse i inwestycje.

Jesienią 2006 roku brałem udział w wyborach samorządowych ubiegając się o stanowisko burmistrza rodzinnego miasta - Miasta Ząbki. Startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości pomimo, iż nie jestem członkiem tej partii. Startowałem z ludźmi, których znam, którym ufam i z którymi wiedziałem, że możemy zrobić dużo dla Naszego Miasta. Myślę, że w tym krótkim okresie udało zrobić się bardzo dużo, choć do zrobienia jest jeszcze więcej.

W Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w 2003 roku ukończyłem studia doktoranckie, a rok wcześniej studia podyplomowe traktujące o analityce zarządzania. Z oceną bardzo dobrą ukończyłem dwa kierunki studiów wyższych: Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość (Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie - PWSBiA) w 2000 roku.

Po ukończeniu studiów magisterskich w 2001 roku odbyłem półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen's University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC).

Przez cały wymieniony okres (2000-br.) współpracowałem z Prof. Wacławem Szymanowskim, będąc członkiem jego grupy naukowo-badawczej przy SGGW w Warszawie. Wspólnie braliśmy udział projektach takich jak: "Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w układach wirtualnych" (nr. proj. 2 H02D 030 22) pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Cygana a finansowany przez MNiSW, oraz innych publikacjach finansowanych przez KBN (np. Wirtualizacja działań małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), red. Cygan Z., WSEI, Warszawa, 2003).

W 2005 roku otworzyłem przewód doktorski, który traktuje o problematyce nowoczesnego zarządzania w wirtualnych przedsiębiorstwach. Pracę nad przewodem kontynuuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wielokrotnie brałem udział w konferencjach naukowych np.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (UWM, Olsztyn 2007); Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania (WWSE, Warszawa 2007) oraz innych organizowanych głownie przez WSEI w Warszawie.
Prywatnie. Jestem szczęśliwym małżonkiem od 26 lipca 2008 roku. Zdjęcia z tej wspaniałej ceremonii oraz z naszej podróży poślubnej można znaleźć na stronie: www.ROBERTiKASIA.pl. Ponieważ rodzice na początku lat 80' wybudowali spory dom, mieszkamy razem z nimi. Nie ukrywam, że mi i mojej żonie marzy się własne lokum na które oszczędzamy (i tak się pewnie nie obejdzie bez kredytu ;) ).stat4u